“ความลับ” ที่ไม่ดีเปลี่ยนเป็นกฎหยุดหายใจขณะหลับของ Va

การปฏิเสธข้อเรียกร้องระยะสั้นจะขัดขวางการอนุมัติการเรียกร้องความพิการระยะยาว

ตรวจสอบดูว่าแผนความพิการของคุณได้รับการกำหนดขึ้นในกรณีที่นโยบายระยะสั้นและระยะยาวโต้ตอบกันหรือไม่ นโยบายระยะยาวส่วนใหญ่มักกำหนดให้คุณหมดผลประโยชน์ระยะสั้นทั้งหมดเพื่อให้เป็นไปตามระยะเวลาการกำจัดที่จำเป็นก่อนที่จะได้รับผลประโยชน์ความพิการในระยะยาว ขั้นตอนต่อไปนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณจะไม่ทิ้งโอกาสใด ๆ เมื่อกรอกข้อมูลและส่งใบสมัครครั้งแรกสำหรับการเรียกร้องความพิการระยะสั้นหรือระยะยาว ส่วนที่เหลือของคู่มือนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อแจ้งให้ผู้อ้างสิทธิ์ทุพพลภาพทราบถึงวิธีการรวบรวมและนำเสนอข้อเรียกร้องเกี่ยวกับความทุพพลภาพต่อผู้ให้บริการประกันภัยของตน ต่อไปนี้จะอธิบายถึงความคุ้มครองที่คุณสูญเสียภายใต้แผนความพิการแบบกลุ่มส่วนใหญ่ในกรณีของการปฏิเสธการอ้างสิทธิ์หรือข้อโต้แย้ง หากคุณกำลังท้าทายข้อเรียกร้องความพิการที่ถูกปฏิเสธภายใต้แผนหรือนโยบายที่อยู่ภายใต้ ERISA คุณต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและขั้นตอนของ ERISAดูหนังออนไลน์
ระยะเวลาเริ่มต้นของแผน LTD ส่วนใหญ่โดยปกติคือ 24 เดือนจะเรียกว่าส่วน “การประกอบอาชีพของตนเอง” ของแผน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลา 24 เดือนแล้วหากต้องการรับสิทธิประโยชน์ต่อคุณต้องปฏิบัติตามคำจำกัดความของความทุพพลภาพใน “อาชีพใด ๆ ” ที่ยากขึ้นจึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ คุณจำเป็นต้องพัฒนากรณีที่มีหลักฐานที่จะสอดคล้องกับคำจำกัดความที่เปลี่ยนไปของความพิการนี้
ตัวอย่างเช่นนโยบายของคุณอาจมีนโยบายความพิการระยะสั้น 3-6 เดือนซึ่งคุณต้องส่งใบสมัครในตอนแรก เมื่อความคุ้มครองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หมดลงคุณจะต้องสมัครใหม่สำหรับส่วนความพิการระยะยาวของแผนดูหนัง hd ฟรี
สิทธิประโยชน์ของ LTD ใน 24 เดือนแรกจะขึ้นอยู่กับนิยามความพิการของ “อาชีพของตัวเอง” ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่รายละเอียดงานของคุณจะต้องจับภาพสิ่งที่คุณทำจริงๆ
บริษัท ประกันภัยมักใช้วิดีโอวงจรปิดแอบแฝงเพื่อจับคุณทำบางสิ่งที่คุณระบุไว้ในข้อเรียกร้องว่าคุณถูกปิดใช้งาน การเฝ้าระวังอาจรวมถึงการบันทึกการเดินทางของคุณเพื่อนัดหมายแพทย์หรือร้านขายของชำ นอกจากนี้ บริษัท ประกันอาจส่งผู้ตรวจสอบการเรียกร้องไปที่บ้านของคุณโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าเพื่อสอบถามคุณเกี่ยวกับการเรียกร้องของคุณในขณะที่คุณไม่ระวัง คุณมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการเยี่ยมชมเซอร์ไพรส์และขอให้พวกเขาจัดตารางเวลาใหม่สำหรับคุณ ในฐานะผู้เรียกร้องคุณมีภาระที่จะต้องส่งหลักฐานทางการแพทย์ที่เพียงพอให้กับ บริษัท ประกันภัยว่าคุณมีความบกพร่องเกินกว่าที่จะทำงานในปัจจุบันต่อไป
นั่นหมายความว่าคุณต้องอุทธรณ์การปฏิเสธไปยัง บริษัท ประกันเดียวกันกับที่ปฏิเสธการอ้างสิทธิ์ อย่างที่คุณเห็นมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างแผนกลุ่มและแผนรายบุคคล หากคุณถูกปฏิเสธผลประโยชน์ความพิการระยะยาวภายใต้แผนประเภทใดประเภทหนึ่งคุณมีสิทธิ์อุทธรณ์การปฏิเสธ ผู้ขับขี่ที่ทุพพลภาพที่เหลือจะจ่ายหากคุณไม่สามารถกลับไปทำงานเต็มเวลาได้ นอกจากนี้ยังสามารถจ่ายในกรณีที่รายได้ของคุณไม่กลับคืนมาอย่างสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่นคุณเป็นหมอฟันและกลับไปทำงานเต็มเวลา อย่างไรก็ตามการทำฟันของคุณต้องทนกับความยากลำบากทางการเงินเนื่องจากคุณไม่อยู่ดูหนัง hd มาสเตอร์
การจ่ายเงินทุพพลภาพที่เหลือจะช่วยครอบคลุมการสูญเสียนี้เนื่องจากเป็นผลมาจากความพิการของคุณ ผู้ขับขี่คือข้อกำหนดสำหรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่เพิ่มเข้ามาในนโยบายพื้นฐานโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม นโยบายการประกันความทุพพลภาพส่วนบุคคลมักได้รับการปรับแต่งด้วยคุณสมบัติเฉพาะและเสริมโดยผู้ขับขี่ เมื่อคุณยื่นข้อเรียกร้องความพิการแบบกลุ่มและกฎหมาย ERISA เข้าครอบครองการเรียกร้องของคุณจะอยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลางที่เข้มงวดและซับซ้อนมาก หากการอ้างสิทธิ์ของคุณถูกปฏิเสธคุณต้องปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมายที่เข้มงวดและปฏิบัติตามกำหนดเวลาที่เข้มงวดในขณะที่คุณอุทธรณ์คดีของคุณ วัตถุประสงค์ของการประกันความทุพพลภาพในระยะยาวคือเพื่อทดแทนรายได้ส่วนหนึ่งของคุณเมื่อคุณไม่สามารถทำงานได้เป็นระยะเวลานานหรือถาวรเนื่องจากสภาพทุพพลภาพอย่างรุนแรงหรือการด้อยค่า บริษัท ประกันภัยให้ความคุ้มครองความทุพพลภาพในรูปแบบต่างๆตั้งแต่ผลประโยชน์ในสถานที่ทำงานเป็นกลุ่มไปจนถึงผลประโยชน์ที่กำหนดเองผลประโยชน์ส่วนบุคคลแต่ละแห่งมีคำจำกัดความของ “ความพิการ” และระดับความคุ้มครองที่แตกต่างกัน
เมื่อการเรียกร้องของพวกเขาถูกปฏิเสธพวกเขาจะสูญเสียเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองประกันที่จำเป็น แม้ว่าคุณจะสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ด้วยตัวเอง แต่การขอความช่วยเหลือจากทนายความประกันความพิการจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับรางวัลผลประโยชน์ที่ยุติธรรมได้อย่างมาก เวลาที่คุณต้องยื่นอุทธรณ์อาจสั้นได้ถึง 45 ถึง 60 วันบางครั้งอาจนานกว่านั้นขึ้นอยู่กับนโยบาย หากการเรียกร้องความพิการระยะสั้นของคุณถูกปฏิเสธอย่ายอมแพ้หรือคิดว่ากระบวนการนี้สิ้นสุดแล้ว กรมธรรม์ต้องเปิดโอกาสให้คุณอุทธรณ์หรือโต้แย้งการตัดสินใจที่ไม่เอื้ออำนวย ด้วยการปฏิเสธผลประโยชน์ระยะสั้นผู้ประกันตนจะลดคุณสมบัติของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวปูทางสำหรับการปฏิเสธการอ้างสิทธิ์ของ LTD


ควรปรึกษากับทนายความที่มุ่งเน้นในกฎหมายประกันความพิการและกฎหมาย ERISA

ก่อนที่จะยื่นใบสมัครของคุณ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรึกษากับเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะอุทธรณ์การอ้างสิทธิ์ที่ถูกปฏิเสธ คุณต้อง

ยื่นคำร้องของคุณสำหรับความพิการภายในช่วงเวลาที่ระบุไว้ในนโยบายของคุณ ทำสำเนาใบสมัครเปล่าและเตรียมสำเนาที่ใช้งานได้ซึ่งคุณสามารถแก้ไขได้และสมบูรณ์แบบ จากนั้นจัดทำฉบับสุดท้ายในแบบฟอร์มการเรียกร้องเดิมที่เรียบร้อยสะอาดและนำเสนอข้อเรียกร้องความพิการที่มีรากฐานมาอย่างดีและสมเหตุสมผล
ในการยื่นอุทธรณ์ที่ประสบความสำเร็จต้องมีที่ปรึกษากฎหมายที่มีประสบการณ์ ในขั้นต้นผู้เรียกร้องจะไม่สงสัยในอุตสาหกรรมประกันภัยหรือกระบวนการประกันความพิการ

RELATED POST

อุตสาหกรรมวิดีโอเกมขับเคลื่อนอย่างเงียบ ๆ

การคลิก 'ลงทะเบียน' แสดงว่าคุณตกลงที่จะรับอีเมลการตลาดจาก Insider ดูหนังออนไลน์ ตลอดจนข้อเสนอของพันธมิตรอื่น ๆ และยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัว การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาคร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 1.7 ล้านคนทั่วโลกตามตัวเลขล่าสุดขององค์การอนามัยโลกและประเทศต่างๆทั่วโลกยังคงอยู่ในการปิดกั้นในรูปแบบต่างๆ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคมตำรวจมินนีแอโพลิสได้สังหารจอร์จฟลอยด์ชายผิวดำที่ไม่มีอาวุธ เจ้าหน้าที่คนหนึ่งชื่อ Derek Chauvin ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมในระดับที่สองและฆ่าคนตายในขณะที่เจ้าหน้าที่อีกสามคนถูกตั้งข้อหาน้อยกว่า การเสียชีวิตของฟลอยด์รวมถึงการเสียชีวิตของคนผิวดำคนอื่น ๆ…

ภาพยนตร์ Gonjiam Haunted Asylum (2018) กอนเจียม สถานผีดุ

Gonjiam Haunted Asylum (2018) เรื่องย่อ เด็กชายวัยรุ่นสองคนกำลังบันทึกการสำรวจโรงพยาบาลจิตเวชกอนเจียมที่ถูกทิ้งร้างซึ่งมีข่าวลือระบุว่าผู้อำนวยการโรงพยาบาลฆ่าผู้ป่วยทั้งหมดและหายตัวไป ทั้งสองมุ่งหน้าไปที่ห้อง 402 ซึ่งเป็นห้องผู้ป่วยหนักซึ่งไม่มีใครเปิดมาก่อน พวกเขาพยายามจะเปิดประตู แต่จู่ๆก็ได้ยินเสียงลูกปิงปองดูหนังออนไลน์ใหม่hdฟรี การออกอากาศของพวกเขาจบลงอย่างกะทันหัน หลังจากได้เห็นข่าวการหายตัวไปของวัยรุ่น Ha-Joon เจ้าของช่อง YouTube "Horror Times" ก็ตัดสินใจที่จะสำรวจอาคารด้วยเช่นกัน ฮาจุนรวมกลุ่มกันหกคน:…

เมื่อเทคโนโลยีแปลงโลกมนุษย์จะเป็นอยู่เช่นไร

ตำรวจอเมริกาทดสอบการใช้ ROBOT DOG ช่วยงานเสี่ยงอันตราย ดูหนัง hd แต่ว่าไม่ใช้เป็นอาวุธ กรมตำรวจเมืองแมสซายกเซต สหรฐอเมริกา เช่าหุ่นยนต์ของ Boston Dynamcs มาใช้ ตั้งแต่ตอนต้นส.ค. 2019แล้วก็บัดนี้อยู่ระหว่างการคาดคะเนว่าจะนำหุ่นยนต์หมามาใช้ อย่างเป็นทางการไหมหุ่นรุ่นที่ตำรวจเอามาทดสอบการใช้หมายถึงSpot คุณลักษณะเด่นของ Robot Dog รุ่นนี้…

ภาพยนตร์ Captain Marvel (2019) กัปตัน มาร์เวล

Captain Marvel (2019) เรื่องย่อ ในปี 1995 บนดาวเคราะห์ Hala ซึ่งเป็นเมืองหลวงของ Kree Empire นักรบและสมาชิก Starforce อย่าง Vers ต้องทนทุกข์ทรมานจากฝันร้ายที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ เกี่ยวกับหญิงชราคนหนึ่ง Yon-Rogg ที่ปรึกษาและผู้บัญชาการของเธอเตือนให้เธอควบคุมความสามารถของเธอในขณะที่…